534 000 808 | 14 613 62 98 Aktualny czas realizacji: 3 dni od akceptacji projektu

Reklamacje


 • W przypadku wadliwości produktu, Kupującemu przysługuje prawo do roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
 • Aby złożyć reklamację, należy przesłać protokół reklamacyjny wraz z wadliwym produktem, paragonem (lub fakturą VAT) lub inny dowód zawarcia transakcji (potwierdzenie przelewu, itp).
 • Sprzedający nie odpowiada za szkody wynikłe podczas transportu z winy firmy przewozowej.
 •  Koszty przesyłki reklamowanego produktu w  całości pokrywa kupujący.
 • ART STUDIO SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA MIKUS, RADOSŁAW MIKUS jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w  rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: kontakt@stronawesela.pl.
 • ART STUDIO SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA MIKUS, RADOSŁAW MIKUS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Formularz reklamacyjny uzyskać można pod adresem kontakt@stronawesela.pl
 • Sprzedawca odmówi reklamacji gdy:
 • dotyczy ona elementu projektu (tj. grafiki, treści, wielkości, koloru, kroju czcionki lub innej jego składowej), który zaakceptował kupujący,
 • wada dotyczy niewłaściwego użytkowania przez kupującego,
 • kolorystyka delikatnie odbiega od treści przedstawionych na ekranie urządzenia kupującego, wynikłe z różnej interpretacji kolorów przez każde urządzenie,
 • różnicy w kolorze wynikłej z  przyczyn czysto technicznych urządzeń drukujących, którymi dany sprzęt się cechuje,
 • delikatnych przesunięć projektu w  osi pionowej lub poziomej powstałych podczas procesu wycinania finalnego produktu, dotyczą one składowych produktu, których specyfikację poznał kupujący na stronei sklepu przed złożeniem zamówienia (tj gramatura papieru, jego struktura, grubość itp).